Aanmelden Nederlands Symfonie Project 2020

 For English, see below!

Als gevolg van de coronapandemie kan Frans & Vrij, met op het programma De Vuurvogel van Stravinsky, Ravel’s Pianoconcert in G en Fêtes uit de Trois Nocturnes van Debussy helaas niet doorgaan.
Echter, Frans & Vrij wordt in zijn geheel doorgeschoven naar augustus 2021 (precieze data n.t.b.) en vooral: het Nederlands Symfonie Project gaat de komende zomer wél door! Als Nederlands Symfonietta Project: een orkest van 35 musici, solist Thomas Beijer en onder leiding van Pim Cuijpers.

De inschrijving voor NeSP 2020 is geopend van 1 februari t/m 31 mei 2020. Kijk goed of je op alle genoemde projectdata aanwezig kunt zijn en lees de algemene voorwaarden, zodat je goed op de hoogte bent van o.a. de selectieprocedure. De deelnemersbijdrage bedraagt €75,- en is nodig om de kosten van het project (deels) te dekken. Aanmelden gaat eenvoudig door middel van onderstaand formulier.

Projectdata 2020:

 • Repetities:
  • maandag 17 augustus – vrijdag 21 augustus | Doetinchem (intern, met nieuwe slaaplocatie ’t Lohr te Voorst!)
 • Concerten:
  • vrijdag 21 aug    | Doetinchem, Schouwburg Amphion (try-out) – live gestreamd concert
  • zondag 13 sept | Amsterdam, Bethlehemkerk (Studio 150) – live gestreamd concert in het kader van het festival Klassiek op het Amstelveld

Programma 2020 “Nederlands Symfonietta Project”

W.A. Mozart Ouverture Don Giovanni
R. Schumann Pianoconcert in a mineur
Solist: Thomas Beijer (piano)

L. van Beethoven Symfonie nr. 8 
 

LET OP:

 • Speel je trombone, tuba, harp, piano, klarinet of fagot, dan is er voor het Nederlands Symfonietta Project helaas geen plek beschikbaar. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met voorzitter@nederlandssymfonieproject.nl.
 • Zorg ervoor dat je alle hierboven genoemde projectdata vrijhoudt. Er wordt vanuit gegaan dat je 100% aanwezig bent op zowel repetitie- als concertdata.
 • Het opsturen van audio- en/of videomateriaal vergroot de kans op deelname. Dit mag een fragment (ca. 3 minuten) uit een solowerk zijn, of een eerder gemaakte opname voor een auditie/van een concert. Mocht het niet lukken om de opname met het aanmeldformulier mee te sturen, stuur het dan  uiterlijk 31 mei naar orkestchef@nederlandssymfonieproject.nl
 • Aanmelden kan tot en met 31 mei 2020.
 • Medio juni ontvang je bericht over de selectie.
 • Mocht je problemen ervaren met het aanmeldingsformulier, stuur dan de antwoorden op alle vragen in een e-mail naar orkestchef@nederlandssymfonieproject.nl0
0
Weeks
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Tot sluiting inschrijving!

Application Netherlands Symphony Project 2020

As a consequence of the coronavirus pandemic, we regret to say that our intended project French & Free with Stravinsky’s Firebird, Ravel’s Piano concerto in G and Debussy’s Fêtes cannot take place.
However, French & Free will be moved to August 2021 in its entirety (dates to be confirmed) and above all: the Netherlands Symphony Project will take place this summer! The project will take place as the Netherlands Symphonietta Project: an orchestra consisting of 35 musicians, with soloist Thomas Beijer and under the baton of Pim Cuijpers.

The application period for the Netherlands Symphony Project 2020 is from February 1 until May 31. Please check whether you are available on all dates mentioned above and do read the general terms and conditions carefully, so you are well-informed about the selection process, among other matters. The participation fee amounts 75 euros and is needed to cover (part of the) project’s costs. To apply for the 2020 project, please fill out the form below.

Project dates 2020:

 • Rehearsals:
  • Monday 17 August – Friday 21 August | Rehearsal period | Doetinchem (internal, new sleeping accommodation ‘t Lohr in Voorst!)
 • Concerts:
  • Friday 21 August | Doetinchem, Schouwburg Amphion -livestreamed concert
  • Sunday 13 September | Amsterdam, Bethlehemkerk (Studio 150) – livestreamed concert as part of the Klassiek op het Amstelveld festival

Programme 2020 “Netherlands Symphonietta Project”

W.A. Mozart Don Giovanni Overture
R. Schumann Piano concerto in A minor
Soloist: Thomas Beijer (piano)

L. van Beethoven Symphony no. 8
 

KEEP IN MIND:

 • Do you play trombone, tuba, harp, piano, clarinet or bassoon, then we regret to say no spots are available for the Netherlands Symphonietta Project. If you have questions about this, you can contact voorzitter@nederlandssymfonieproject.nl.
 • Please make sure that you save all of the aforementioned project dates. It is assumed that you will be 100% available at the rehearsal- as well as the concert dates.
 • Sending audio- and/or video materials with your application form increases your chance of being selected. This may be an excerpt (ca. 3 minutes) from a solo piece, or a previously recorded audition/concert. If it is not possible to send the recording with the application form, please send it to orkestchef@nederlandssymfonieproject.nl on 31 May at the latest.
 • Applying is possible until 31 May.
 • In June, you will receive a message concerning the selection.
 • If you run into any problems concerning the application form, please send your answers to all the questions) in an e-mail to orkestchef@nederlandssymfonieproject.nl0
0
Weeks
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Until the application period ends!