Het Bestuur

Suzanne van Berkum
Voorzitter

Oda Nuij
Secretaris

Evert van Noort
Penningmeester

Izak Perdijk
Orkestchef

Tjeerd Vrieswijk
Acquisiteur

Siebren van Noort
Marketeer

Pim Cuijpers
Artistiek Leider

Emma Wissink Algemeen Bestuurslid