Het Bestuur

Suzanne van Berkum
Voorzitter

Oda Nuij
Secretaris

Evert van Noort
Penningmeester

Izak Perdijk
Orkestchef

Tjeerd Vrieswijk
Acquisiteur

Siebren van Noort
Marketeer

Pim Cuijpers
Artistiek Leider