Het Orkest

Het Nederlands Symfonie Project is een projectmatig symfonieorkest dat door middel van een groot zomerproject éénmaal per jaar – de 3e week van augustus – van zich laat horen. Gedurende deze week in augustus bundelen gedreven conservatoriumstudenten uit heel Nederland (en alumni) de krachten en studeren een volledig programma in. De eerste editie van het Nederlands Symfonie Project, voorheen Symfonie in de Achterhoek, was in 2013. Het doorslaande succes van de eerste editie heeft er voor gezorgd dat we dit jaar ons vijfjarige lustrum mochten vieren.

Vijf musici uit het orkest hebben alle jaren meegespeeld en de stichting zien groeien: van de eerste keer waarbij alles in het klein begon: repeteren in een gymzaal en een concert in de nabij gelegen kerk, tot een project met meerdere uitvoeringen door het hele land. Afgelopen zomer vroegen wij hen naar hun bevindingen, en bovenal, waarom doen ze toch elk jaar weer mee? In Gesprek met de Lustrumvierders.